SASTECH Bloggen

Praktisk fornybar energiteknologi som reduserer kostnader og hjelper miljøet

Nyheter

Lønnsom solkraft forutsetter tiltak

16 November, 2023
 • En fersk rapport viser at det er et stort potensial for solkraft fra bygg i Norge.
 • Energiproduksjon og effektivisering av energiforbruk i bygninger er et av de raskeste virkemidlene for å frigjøre kraft til grønn omstilling i årene framover.

Nyheter

Strømnettet er fullt i Vestfold

16 Oktober, 2023
 • Lede har fått beskjed fra Statnett om at strømnettet i Vestfold er fullt. All tilgjengelig kapasitet i eksisterende og planlagt nett fram til 2035 er reservert.
 • At strømnettet er fullt innebærer at det ikke finnes kapasitet til etablering av ny industri.

Nyheter

Historisk Satsing på grønn omstilling!

3 Oktober, 2023
 • Regjeringen setter av hele 15 milliarder kroner i støtte til å akselerere den grønne omstillingen.
 • "Veikart 2.0" inkluderer kapitaltilførsel til nøkkelaktører, økte garantirammer og betydelige investeringer i banebrytende teknologi.

Pressemelding

Sastech sikrer 300 millioner

1 November, 2022
 • «At vi i Sastech nå har muligheten til å ta investeringen dersom kunden selv ikke ønsker å investere, er en “game changer” som markant vil øke mulighetene for energioptimalisering, redusere CO-2 utslipp og kutte kostnader for våre kunder» sier CEO Roy Bonnegolt.

Nyheter

SASTECH Vokser på perfekt storm

1 September, 2022
 • De ansatte i Sastech har spesialisert seg på å gjøre om eldre, energislukende næringsbygg til grønne fyrtår - An.no
 • “Nå rigger vi oss for vekst” CEO Roy Bonnegolt

Nyheter

SASTECH sitt samarbeid med Ernex har fått omtale i TU

19 September, 2022
 • Prosjektleder Pål Solberg viser fram styringssystemet de har installert hos Ernex. Samlet sett forventer de å spare 40 prosent av strømforbruket.
 • Elkjelen var den desidert største kilden til unødvendig strømforbruk.

pressemelding

Bonum og SASTECH inngår et samarbeid!

6 september, 2022
 • Bonum inngår strategisk viktig samarbeid med SASTECH om energieffektivisering og CO2-reduksjon.
 • Vi er meget stolte av at den første rammeavtalen som inngås, er akkurat med Bonum.

teknisk

Energiledelse – den nye standarden

28 Mai, 2022
 • Selv om bedriften holder til i et eldre bygg betyr det ikke at bygget ikke kan bli like energieffektivt som et nybygg. Tvert i mot – eldre bygg er et perfekt utgangspunkt for å begynne jobben mot miljøsertifisering, og vi i SASTECH hjelper bedrifter med nettop dette.
 • Energiledelse dreier seg om samspillet mellom mennesker, teknologi og organisasjon.