Energiledelse

Praktisk fornybar energiteknologi som
reduserer kostnader og hjelper miljøet

teknisk

Energiledelse – den nye standarden

28 mai, 2022
  • ISO 14001 er for mange kjent som miljøledelse. Den brukes for å regulere virksomheters innvirkning på ytre miljø. ISO 50001 er den mindre kjente, men minst like viktige som omhandler Energiledelse. Energiledelse dreier seg om samspillet mellom mennesker, teknologi og organisasjon.
  • Du har kanskje tenkt mer på å spare strøm nå som strømprisene har økt betraktelig? Det vil den fortsette å gjøre. NVE sin langsiktige kraftmarkedsanalyse anslår høyere strømpriser i de neste 20 årene enn de foregående 20.

Energikartlegging

Det første du nå bør gjøre, er å få hjelp til å kartlegge alle energibærere i ditt bygg /produksjon. Da lages det en oversikt over utstyret som befinner seg i bygget og hvilket forbruk dette utstyret har. Det kan for eksempel være strøm, gass eller fyringsolje..

Det må utarbeides en oversikt over alt som bruker energi, men det er like viktig å hå kartlegge hvilke vaner som er knyttet til bruken av utstyret. Kort fortalt handler energiledelse om kartlegging, deretter finner man potensialet for besparelser og lager en tiltaksplan. Det kan være tiltak i form av forbedringer i bruk av utstyr, eller utskifting av gammelt og ineffektivt utstyr.

“Statistikken i Danmark sier at virksomheter som har tatt i bruk energiledelse gjør besparelser på ca 10-15% av samlet energiforbruk! Bare ved å ta i bruk energiledelse. Det er mye på bunnlinjen over tid. Så kommer andre energieffektive tiltak på toppen av dette! For å kunne dokumentere forbedringene må det utarbeides en basislinje (EnB). Den sier noe om energiforbruket i dag.”