ENOVA Støtte

Praktisk fornybar energiteknologi som
reduserer kostnader og hjelper miljøet

Nyheter

Kartleggingsstøtte For Tilsammen 600.000 NOK!

2 Januar, 2024

Det er stor konkurranse om ENOVAs støttemidler og det stilles strenge krav til kartlegginsrapporten, likevel får SASTECH iløpet av kort tid innvilget støtte på 9 av 9 søknader til energikartlegging av yrkesbygg til en sum av 1.2 millioner kroner. Kartleggingen resulterer i en rapport som gir byggeier eller leietaker en faktabasert oversikt over bygningers nåværende energitilstand og forbedringspotensial. Dermed er både SASTECH og kunden i stand til å velge de beste investeringene.

Hvor mye kan bedriften få i støtte?

ENOVA støtten kan dekke inntil 50%, maksimalt 400.000kr, av prosjektets kostnader. Med SASTECH som samarbeidspartner ser vi at innvilget støtte kan bli betraktelig høyere enn normalt, nettopp fordi vi som totalleverandør ser på samspillet mellom alle energibærere i bygget. Dette resulterer i en detaljert rapport med full oversikt over kartlagte tiltak, hvilke tiltak som anbefales og i hvilken rekkefølge tiltakene anbefales gjennomført.

SASTECH AS kan utføre søknad på vegne av virksomheten

Eventuelt bistå kunden gjennom hele prosessen fra kartlegging, søknader, til komplett leveranse av løsning og drift. Når dere senere investerer i energitiltak vil kartleggingsrapporten fungere som et beslutningsunderlag, som beskriver kostnadsestimat, lønnsomhet og vil inkludere ulike finansieringsmodeller hvor dere velger den mest hensiktstmessig for bedriften.

Støtteordningen er særlig relevant for bygninger som har et betydelig potensial for forbedring av energistandard, typisk eldre energikrevende bygg.NESTE ENOVA SØKNADSFRIST ER 26.01.24