Kontakt Oss

Praktisk fornybar energiteknologi som
reduserer kostnader og hjelper miljøet

KONTAKT OSS

Kontakt Informasjon

Telefonnummer
+47 40 70 30 00
Lokasjon
Elveveien 36, 3262 Larvik
Email Adresse
post@sastech.no
Åpningstider
Mandag - Fredag 8:00 - 16:00

Faq

Spørsmål & Svar

Hva er en energikartlegging?

I en energikartlegging dokumenterer SASTECH dagens tilstand på bygg, teknisk utstyr og intern kompetanse. Kunden vil motta en rapport med tiltak i prioritert rekkefølge.

Hvorfor skiller SASTECH seg ut?

Vi ser på alle energibærerne og vurderer energiflyten som én prosess. SASTECH har samme mål som kunden, nemlig å kontinuerlig oppnå optimal drift med en maksimal energibesparelse.

Hvordan får jeg ENOVA støtte?

ENOVA vurderer en rekke kompliserte faktorer når de kalkulerer og godkjenner støtte for bedrifter, derfor er en energikartlegging avgjørende for søknaden.

Hvor lang er nedbetalingstiden?

Alle bygg lever sitt eget liv, men SASTECH jobber med prosjekter med nedbetalingstid på mellom 4-7 år. Faktorene som avgjør er tilstand på byggets konstruksjon, teknisk utstyr og intern kompetanse.

Hjelper SASTECH oss med ENOVA søknad?

Ja det kan vi! Energikartleggingen vår innhenter nødvendig informasjon til en søknad. SASTECH hjelper med ENOVA støtte og vi er til enhver tid oppdatert på de ulike støtteordningene.

Må jeg fjerne olje & gassfyr?

Så lenge anlegget fungerer blir det stående og implementert i vår energistyringstrategi, det betyr at det benyttes enten som spisslast eller back-up.

Hva med “grønn” finansiering?

Vi i SASTECH kan bistå som uavhengig tredjepart mot banker for dokumentasjon i henhold til bankenes krav for finansiering med “grønne lån”.

Hva slags solceller installerer SASTECH?

SASTECH installerer tosidige solcellepaneler av høy monokrystal kvalitet, for at kunden skal oppnå maksimal energi besperalelse for pengene.

Tar SASTECH virkelig hele investeringen?

Ja det kan vi. Vi finansierer hele prosjektet hvis det er ønskelig, uansett hvor stort, og drifter det i 20 år. Med dette kan vi garantere at driftresultatet til kunden ikke påvirkes negativt.

Hvor effektiv er en varmepumpe?

Gjennomsnittlig vil en varmepumpe være tre ganger så effektiv som panelovner og varmekabler. Du bruker 1 kWh med strøm, men får 4 - 7 kWh tilbake i form av varme.