Jan Christian Vestre

Praktisk fornybar energiteknologi som
reduserer kostnader og hjelper miljøet

Pressemelding

Næringsministeren Besøker SASTECH!

5 Februar, 2024

Det var med stor ære og forventning vi hos SASTECH tok imot næringsminister Jan Christian Vestre på våre kontorer. Dette besøket markerer en viktig anerkjennelse av vårt arbeid med energieffektivisering og vår rolle i det grønne skiftet. Vestres engasjement for bærekraftig utvikling og innovasjon innen næringslivet har lenge vært et fyrtårn for grønn omstilling i Norge, og hans besøk underbygger viktigheten av de løsningene og teknologiene vi utvikler her i SASTECH.

Vestre Fremhever Energioptimalisering

Vestre, som er kjent for sin dedikasjon til miljøvennlige løsninger og bærekraftig næringsutvikling, la vekt på at energioptimalisering er nøkkelen til å oppnå Norges ambisiøse klimamål. Han påpekte betydningen av å ikke bare fokusere på å utvikle fornybar energiproduksjon, som solcelleparker og vindmøller, men også å adressere de akutte utfordringene knyttet til overbelastning av strømnettet. Det er her SASTECHs løsninger kommer inn, med potensial til å redusere energiforbruket med 40-60% uten å kompromittere komfort, noe som er essensielt for å avlaste strømnettet og støtte en bærekraftig utvikling.

Vestre viste stor interesse for hvordan SASTECHs teknologi og styringsstrategier kan spille en nøkkelrolle i å løse problemene med nettverkskapasitet, spesielt i lys av at mange områder, inkludert Vestfold, står overfor begrensninger frem til 2035. Dette er en utfordring som vil påvirke flere kommuner og hindre næringsutvikling. Vår løsning, som demonstrerer hvordan energibesparelser i ett bygg kan frigjøre kapasitet for andre, ble møtt med stor entusiasme og sett på som en gamechanger for næringsparker og det bredere miljøet.

‘’Energioptimalisering er det rasjonelle grepet å ta, du kan begynne nå og infrastrukteren er der’’
-Dr. Alf Bjørseth, Styreleder

Politiske Grep

Videre ble det diskutert politiske grep for å akselerere implementeringen av grønne løsninger nasjonalt. Dette inkluderer forbedringer i finansieringsmekanismer for å sikre at bedrifter raskt kan få tilgang til kapital og støtte for å implementere energieffektive løsninger.

Under besøket diskuterte vi også "Veikart 2.0" for grønn omstilling i Norges næringsliv, en satsing kunngjort av Regjeringen som har som mål å akselerere bærekraftig utvikling på tvers av sektorer. SASTECHs teknologier og tilnærminger treffer direkte på alle punkter i dette veikartet, og understreker vår løsnings relevans og potensiale for nasjonal skalering.

Veien Videre

Vi er dypt takknemlige for næringsminister Jan Christian Vestres besøk og de inspirerende diskusjonene som fant sted. Dette besøket ikke bare anerkjenner SASTECHs arbeid og bidrag til det grønne skiftet, men også understreker viktigheten av samarbeid mellom næringslivet og myndighetene for å oppnå våre felles mål for en bærekraftig fremtid.

Utfordringene i energisektoren er mange, men mulighetene SASTECH bringer til bordet er enda større. Vi ser potensialet for betydelige energisparinger og forbedringer i miljøprestasjonen til bygninger over hele verden. Vi oppfordrer alle våre partnere og kunder til å omfavne energieffektivitet. Med SASTECHs ekspertise og støtte, kan vi sammen skape mer bærekraftige bygningsmiljøer. La oss lede an i endringen mot en mer bærekraftig fremtid. Ta kontakt i dag for å utforske hvordan vi kan transformere ditt prosjekt.