Effektmangel

Praktisk fornybar energiteknologi som
reduserer kostnader og hjelper miljøet

Nyheter

Effektmangel kan bekjempes NÅ!

24 Januar, 2024

I dagens energikrevende verden står Vestfold, som mange andre regioner, overfor en kritisk utfordring: effektmangel. Dette er ikke bare et fremtidsscenario; det er en nåværende realitet som krever umiddelbar handling. Med nesten ingen egen kraftproduksjon og en sprengt nettkapasitet, står fylket overfor en alvorlig risiko for å hemme sin næringsutvikling. Som fylkesordfører Anne Strømøy uttrykker det, styrer Vestfold og Telemark mot et kraftunderskudd ikke i fremtiden, men nå.

Bekjempelse av effektmangel: En nåværende prioritet for Vestfold

Men hvordan kan vi motvirke denne truende krisen? Først og fremst, er det essensielt å anerkjenne de store verdiene som ligger i overkapasitet hos den enkelte bedrift. Mange bedrifter sitter på uutnyttet effekt eller har potensial for energioptimalisering. Dette åpner for en gullgruve av muligheter, ikke bare for å redusere kostnader men også for å bidra til en mer bærekraftig fremtid.

En effektiv tilnærming er å gjennomføre en effekt- og energikartlegging. Denne kartleggingen, som potensielt kan organiseres av fylkeskommunen, vil synliggjøre hvor mye effekt og nettkapasitet som faktisk kan tilgjengeliggjøres. Med støtte fra Enova, som dekker opp til 50% av kostnadene, er dette en tiltrekkende mulighet for både byggeiere og leietakere.

En unik mulighet

Vestfold, som er kjent for sin gründerkultur og mange nyoppstartede bedrifter, står overfor en unik mulighet til å vokse og utvikle seg, men kun hvis den nødvendige kraften er tilgjengelig. Derfor er det essensielt at både offentlige og private virksomheter jobber sammen for å finne kreative løsninger. Dette inkluderer ikke bare å spare energi, men også å investere i lokale, fornybare energikilder som sol og vind. I denne sammenhengen står fylkesordførerens advarsel om vedvarende høye strømpriser og tap av arbeidsplasser som en alvorlig påminnelse om hva som står på spill. For å unngå en situasjon hvor næringsutviklingen stopper opp, må det settes fokus på å erstatte fossil energi med fornybare og nullutslippsløsninger. Dette er ikke bare viktig for å redde dagens arbeidsplasser, men også for å sikre en bærekraftig og lønnsom fremtid for fylket.

Veien videre

Vestfolds vei fremover krever en kollektiv innsats og en kreativ tilnærming. Med riktig fokus og handling kan vi både bekjempe effektmangel og bidra til Norges overordnede klimamål. Denne situasjonen er en vekker og en mulighet for Vestfold til å lede an i overgangen til en mer bærekraftig og energieffektiv fremtid. Med Sastech får du innsikt og informasjon om hvordan teknologi og smarte løsninger kan bidra i denne kampen, hvor vi kontinuerlig utforsker og diskuterer innovative tilnærminger til disse utfordringene.