Industriløft

Praktisk fornybar energiteknologi som
reduserer kostnader og hjelper miljøet

Nyheter

Historisk Satsing På Grønn Omstilling!

3 Oktober, 2023

Statsminister Jonas Gahr Støre og næringsminister Jan Christian Vestre kunngjorde en bemerkelsesverdig satsing på grønn omstilling i Norges næringsliv. Regjeringen setter av hele 15 milliarder kroner i støtte til å akselerere den grønne omstillingen.

Denne imponerende pakken, kjent som "Veikart 2.0" inkluderer kapitaltilførsel til nøkkelaktører, økte garantirammer og betydelige investeringer i banebrytende teknologi. Men reaksjonene er delt: mens noen mener dette er et stort skritt i riktig retning, argumenterer andre for at det fortsatt er mer arbeid å gjøre for å nå ambisiøse klimamål og styrke næringslivets konkurranseevne.

#

Tiltakene er designet for å akselerere den grønne omstillingen i norsk næringsliv. De styrker egenkapital, reduserer risiko, gir tilgang til lån, og støtter spesifikke teknologiske satsinger som batteriteknologi.

Dette er viktige skritt for å oppnå nasjonale klimamål og fremme bærekraftig økonomisk vekst. Norske bedrifter skal ha gode, forutsigbare og stabile rammevilkår som legger til rette for private investeringer.

#

 • 3 milliarder kroner til ny kapitaltilførsel til Nysnø, Siva og Investinor:

  · Midlene skal brukes til å styrke egenkapitalen til investeringsselskaper som Nysnø, Siva og Investinor. Disse selskapene spiller
  en særdeles viktig støtterolle i oppstartsselskaper og prosjekter som fokuserer sterkt på grønn teknologi og innovasjon.

 • 10 milliarder kroner i økt garantiramme under Eksportfinans (Eksfin):

  · Denne økte garantirammen vil gi økt støtte til norske selskaper som eksporterer grønne produkter og tjenester. Det reduserer
  risikoen markant for private investorer som ønsker å delta i prosjekter knyttet til fornybar energi og miljøvennlig teknologi.

 • 1 milliard kroner i økt låneramme under Innovasjon Norge:

  · Denne økte lånerammen under Innovasjon Norge vil bidra til å gi lån til bedrifter som arbeider med grønn teknologi og innovasjon.
  Det gir bedrifter tilgang til kapital for å utvikle nye miljøvennlige løsninger.

 • 1 milliard kroner over fem år i tilskudd til teknologiutvikling innenfor batteriprosjekter:

  · Disse midlene skal brukes til å støtte utviklingen av batteriteknologi som har felleseuropeisk interesse. Batteriteknologi er avgjørende
  for overgangen til elektrifisering og fornybar energi.

#

Hos Sastech er vi stolte av vår ekspertise innen energioptimalisering og energibesparelse. Vi ser på hele bygget som en prosess, vårt dedikerte team av spesialister sørger for å sy sammen alt teknisk utstyr for å skape en mer effektiv og bærekraftig fremtid for virksomheten din.

Nylig har regjeringen kunngjort en historisk satsing på grønn omstilling i næringslivet, med hele 15 milliarder kroner avsatt til støtteordninger. Dette er et initiativ som vi i Sastech har stort fokus på, og som vi tror vil være avgjørende for å akselerere den grønne omstillingen.

Vi fortsetter å jobbe hardt for å tilby skreddersydde løsninger som bidrar til å redusere energiforbruket og miljøpåvirkningen. Ønsker du å utforske hvordan vi kan hjelpe deg med å optimere din virksomhets energibruk? Kontakt oss i dag for en gratis befaring! Sammen kan vi skape en mer bærekraftig fremtid!💡🌍