Leveranse

Praktisk fornybar energiteknologi som
reduserer kostnader og hjelper miljøet

Vi Tilbyr

en Helhetlig Løsning

Digital
Styringsstrategi
Industriell
Solcelle Energi
Industriell
Solcelle Energi
Digital
Styringsstrategi
Høy Avkastning
På Investeringen
Nyeste
Teknologien
Avansert Energi
Lagring
Alle Energibærere

vi leverer

smart & Bærekraftig
energiforbruk

Selskapets kjernevirksomhet er energioptimalisering av kontor og næringsbygg. SASTECH sin unike styringsstrategi optimaliserer kundens helhetlige energiforbruk over tid, med vårt konsept sparer du penger og miljøet uten å investere én krone!

Ventilasjon
Optimalisering

Ventilasjonsanlegg i både eldre og nybygg driftes ofte med unødvendig struping og upresis styring, dette sløser mye energi. Tradisjonelle trykkstyrte anlegg er spesielt utsatt. SASTECH implementerer en behovstyrt ventilasjon optimalisering i samspill med hele byggets energiforbruk.

Effektive
Varmepumper

SASTECH har den samme interessen som kunden; nemlig å redusere energiforbruket og levere et lavere karbonavtrykk på drift av bygget. Våre varmepumper spiller en kritisk rolle i å oppnå dette målet ettersom de effektivt henter energi fra både luft, vann og bergvarme. For hver eneste kilowattime varmepumpene bruker, leveres 5 kilowattime i varme tilbake til virksomheten.

Digital Styringsstrategi

SASTECH samler millioner av datapunkter fra næringsbygg som blir kontinuerlig brukt til optimalisering av energibruken på tvers av kunder. Ved hjelp av vår unike styringsstrategi tar vi ansvar for optimaliseringen i en mangeårig driftsavtale og besørger dermed maksimal gevinst over tid. SASTECH har med sine prosjekter bevist verdien av sin nytenkning!

100,000,000+

Datapunkter lagret i SASTECH skyen

350,000+

Digitale optimaliseringer fullført

5,600,000+

KWh produksjon i året

Gass & Oljefyr

Betydelige mengder gass og olje blir benyttet til oppvarming av bedrifter. Vi optimaliserer og gjennbruker systemene på en mer effektiv måte

Termisk Energilagring

SASTECH gjør om eldre tanker, oljefyr og vannsystemer til energilagrings enheter. Vi installer også nye enheter for å møte behovet

Inneklima Regulering

Som del av vår styringsstrategi planlegger vi drift opp mot Nordpol og YR. Deretter justerer vi utstyret digitalt etter henhold til det

Fjernvarme

Vårt fjernvarmenett kobler sammen flere energikilder, og overfører overskuddsvarmen til boliger og næringsbygg

Varmegjenvinnere

Varmegjenvinnere har som oppgave å gjenvinne varme fra avtrekksluften til tilluften i ventilasjonssystemet. Opptil 90 % av varmen gjenvinnes

Varmevekslere

Varmeveksler er en innretning som gjør det mulig å overføre varme mellom to væske- eller gasstrømmer med forskjellig temperatur


Fra et økonomisk perspektiv er energioptimalisering veldig fordelaktig, energiforbruket står ofte for 50% av driftskostnadene for kontorer og 70% for industrilokaler. Derfor er det viktig å verifisere om du til enhver tid betaler for rett mengde energi gjennom hele døgnet. Sammen plasserer vi ut sensorer på de ulike energibærerne i bygget og leser av sanntidsdata som grunnlag for våre analyser og anbefalinger. Kort fortalt ønsker vi å identifisere et potensial til å energi-effektivisere.

be om befaring

Ta kontakt for en
hyggelig samtale!

Vi tilbyr befaring og kartlegging av virksomheten

FRA IDÉ TIL VIRKELIGHET
Se hvordan SASTECH bidro til å gjøre en forskjell for Enter Kompetanse AS

Vi bisto Enter Kompetanse, en mekanisk ingeniørbedrifft fra Drammen - med reisen til å bli mer energioptimalisert. De ønsket å gjøre energitiltak, og å ha èn leverandør på prosjektledelse, implementering og drift av anlegget fremover - og valget falt på oss i SASTECH som utarbeidet den initielle spare-rapporten.