Solkraft

Praktisk fornybar energiteknologi som
reduserer kostnader og hjelper miljøet

Foto av Sastech solceller

Utbygging av mye lønnsom solkraft forutsetter tiltak

16 November, 2023

En fersk rapport viser at det er et stort potensial for solkraft fra bygg i Norge, men at kraftpris, støtteordninger og lokal kraftdeling er helt avgjørende for hvor mye som faktisk er lønnsomt å realisere. Multiconsult mener derfor det er realistisk med installasjon av mellom 0,4 - 6 TWh solkraft på tak de nærmeste årene. Resultatene fra den nye rapporten viser at det største geografiske potensialet er i Sør-Norge, og at industribygg har størst lønnsomt potensial for solenergiproduksjon.

Lønnsom utbygging av solkraft på bygg er veldig avhengig av selve kraftprisen i markedet. I tillegg er faktorer som kostnaden for selve
solcelleanlegget, egenbruk av den produserte kraften og støtteordninger sentralt for hva som blir lønnsomt og dermed realisert, sier
Oda Andrea Hjelme i Multiconsult, som sammen med Sigrid Sunde har vært sentrale i utarbeidelsen av rapporten.

Trenger solkraft

Stortinget og Regjeringen er tidligere blitt enige om et mål om 8 TWh solkraft i 2030, noe som tilsvarer forbruket til nærmere 550.000
husstander. Tidligere analyser viser at dette er mulig uten store nettinvesteringer, og NHO og LO mener gjennom Kraftløftet at 5,5 TWh
av solkraften i 2030 kan komme fra bygningsmassen.

Energiproduksjon og effektivisering av energiforbruk i bygninger er et av de raskeste virkemidlene for å frigjøre kraft til grønn
omstilling i årene framover. Med rausere delingsordninger mellom bygninger og gode investeringsordninger kan vi klare å
bygge ut mye solkraft i årene framover, sier Heikki E. Holmås, administrerende direktør i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg.

Vi i Sastech fortsetter å jobbe hardt for å tilby skreddersydde løsninger som bidrar til å redusere energiforbruket og
miljøpåvirkningen. Ved å optimalisere energiforbruket og installere lokal energiproduksjon, som blant annet
solceller, hjelper Sastech din virksomhet med å avlaste strømnettet. Ønsker du å utforske hvordan vi kan hjelpe deg
med å optimere din virksomhets energibruk? Kontakt oss i dag for en gratis befaring! Sammen kan vi skape en mer
bærekraftig fremtid!