Møt Våre Eksperter

Praktisk fornybar energiteknologi som
reduserer kostnader og hjelper miljøet

SASTECH Styret

SASTECH ble stiftet i 2019 og har på kort tid oppnådd viktige milepæler. Selskapets forretningsplan fikk innvilget støtte fra Innovasjon Norge, og etter hvert har andre norske og utenlandske investorer kommet til. Dr. Alf Bjørseth kjent som gründer og industribygger fra Scatec og REC er styreformann.

Dr. Alf Bjørseth

Styreformann

Dr. Alf. Bjørseth er en norsk seriegründer som står bak flere vellykkede startups som Renewable Energy Corporation ASA og Scatec Solar ASA, begge notert på Oslo Børs. I tillegg har han en rekke industribedrifter under utvikling, bl.a. Norsun, Norsk Titanium, Thor Energy, Reetec, TEGma, m.fl.

Dr. Bjørseth har en doktorgrad i fysisk kjemi fra Universitetet i Oslo. Han er æresmedlem i Norsk Kjemisk Selskap og Norges Teknologiske Vitenskapsakademi. I 2016 ble han tildelt kommandør Den Kongelige Norske St. Olavs Orden, gitt for bemerkelsesverdige prestasjoner for norsk industri.

Geir Ludvik Olsen

Styremedlem

Geir er en suksessfull gründer som har bygget og solgt flere virksomheter gjennom sin 30+ år lange karriere.
(Gründer av SASTECH AS). De fleste av disse virksomhetene og franchisingene er bygget og administrert innenfor hans konglomerat Vitar AS, som han grunnla i 1989. Geir utviklet og drev virksomheter innen så forskjellige områder som detaljhandel, underholdning, eiendom eller turisme, med en av hans siste satsinger som utvikling av hotell Svart (www.svart.no) har vakt mye nasjonal og internasjonal oppmerksomhet for å bli verdens første energipositive hotell. Prosjektet ble solgt i 2018.

Forretningsmodellen til SASTECH ble lansert av Geir tidlig i 2019, og hans erfaring med å etablere og bygge blomstrende virksomheter er en viktig ressurs i selskapets suksess.

Francois Hora

Styremedlem

Francois er for tiden administrerende direktør i Cumplus Asset Management Limited, et multi milliardær internasjonalt investeringsselskap med kontorer i Hong Kong og Singapore. Han kommer opprinelig fra Sveits. Francois har vært i Asia siden 2008, og i forvaltningsbransjen i 20 år, først på investeringssiden, før han gikk over til forretningsutvikling og ledelse.

Ved siden av sin erfaring med å vokse en virkosmheten fra oppstartfasen, bringer Francois Hora et makroøkonomisk invetersingsperspektiv til SASTECH samt et omfattende investornettverk.

Kirstin Ingebrigtsen

Styremedlem

Kristin er for tiden engasjert som medlem av ulike styre- og tillitsverv. Hun har bakgrunn fra økonomi, HR, strategi og kommunikasjon i flere store selskaper i Norge. I tilleg til de sitllingene har Kristin også jobbet med kapitalforvalting både som ansatt og administrerende direktør.

Kristin tilfører SASTECH en bred erfraring innen å vokse en virksomhet, etter å ha jobbet med ulike selskaper både som ansatt, leder, men også analysering av ulike selskaper utenfra. Dette tilfører selskapet svært verdifull erfaring.

Ledelsen

SASTECH har en ledelse med lang og bred erfaring. Vårt team innehar en solid ledererfaring både administrativt og operativt, i tillegg til utpreget industriell prosesserfaring. Dette har vi demonstrert i prosjekter og konseptutvikling innen bygg og eiendom, produksjon og solindustri.

Roy Bonnegolt

Administrerende direktør

Roy har lang erfaring som administrerende direktør og mener at humankapital er den viktigste ressursen i et selskap. Roy evner å se styrkene og utfordringene til både de ansatte og selskapet og har en strategisk og analytisk tilnærming til arbeidsoppgavene. Som adm.dir. motiveres Roy av muligheten til å styre selskapet frem mot positive resultater.

Med 17 års bakgrunn fra Felleskjøpet-konsernet, både som medlem av toppledelsen og som adm.dir / daglig leder for mange av selskapene i Felleskjøpets eierskap, har Roy bidratt med sin kompetanse innen forretningsutvikling, anskaffelser, joint ventures og organisk vekst for flere firmaer.

Erfaringen fra mellomstore og store bedrifter både nasjonalt og internasjonalt de siste 20 årene gjør at vi er stolte over å ha Roy som leder på veien mot SASTECHs fremtidige mål.

Jarle Sølyst

CTO

Jarle har jobbet i energisektoren de siste 20 årene, både i offentlig og privat sektor. I tillegg til å være offentlig godkjent energirådgiver har han bred kunnskap innen olje, gass og hydroelektrisk energiproduksjon og infrastruktur.

Hans langstrakte erfaring med ulike typer teknisk utstyr, f.eks. ventilasjon, HVAC, sensorer, solcellepaneler, varmepumper, jordvarme, fjernvarme, varmelagring og smarte kontrollsystemer, er en uvurderlig kompetanse for SASTECH.

Ekspertise og innsikt, ikke bare i enkeltkomponenter, men i hvordan den samlede energikapasiteten kan bli mer effektiv når de ulike komponentene jobber sammen, er på mange måter selve essensen i SASTECHs forretningsidé.

Anders J. M. Strøm

Driftsdirektør

Før han begynte i SASTECH-prosjektet i 2019, tilbrakte Anders 6 år i solenergiindustrien hos Norwegian Crystals, som trolig er den monokrystallinske produsenten i verden som har lavest karbonavtrykk (energien kommer fra vannkraft). Der fylte han både salgs- og økonomistillinger og jobbet med leverandører på både nasjonalt og internasjonalt nivå.

Arbeidet med fornybar energi omfattet også samarbeid med flernasjonale selskaper i en næringsklynge kalt Arctic Cluster Team (ACT). ACT har som mål å være en drivkraft for det grønne skiftet i Norge. Anders sin kommersielle erfaring innen fornybar energi har åpnet dører for SASTECH, som dermed har kunnet inngå flere forsyningsavtaler med store aktører, noe som har gitt selskapet muligheter globalt.

SASTECH HISTORIEN

Om Oss

2019

SASTECH ble stiftet

Produksjonshallen i Glomfjord, ca. 2 timer sør for Bodø, blir etablert i industriparken

2020

Hovedkontoret blir
etablert

Selskapets ledelse etablerer seg i bygget ved innkjøringen til Glomfjord sentrum, vis a vis industriparken

2022

Investorer flokker til
SASTECH

Selskapets fikk innvilget støtte fra Innovasjon Norge, og etter hvert har flere store norske og utenlandske investorer kommet til

2023

Kontoret i Larvik blir
etablert

SASTECH vokser fort og utvider først til Sandefjord, deretter til Larvik. Kontoret i Larvik får ansvar for kjernevirksomheten

Nøkkelpersonell

Selskapet har utrolig mange spennende kunder under utvikling, flere av disse har allerede oppnådd store energibesparelser takket være våre eksepsjonelle ansatte.

Andreas Sveinsen

Utviklingssjef

Har de siste 19 årene jobbet i Drytech, siden 2008 som automasjonssjef. Formelt utdannet som automasjonstekniker. Hovedfokus har vært PLC, HMI, SCADA, digitalisering og automatisering, både serving og programmering, samt å komme med anbefalinger om nye strategiske investeringer.

Underordnet funksjon som bindeledd mellom operatører og maskiner, og mellom operatører og ledergruppen, med henblikk på optimalisering av alle prosesser. Som sjefstekniker er han en ressurs i opplæringen av annet personell. I SASTECH er han automasjonsansvarlig.

Pål Solberg

Prosjektleder

Før han ble ansatt i SASTECH jobbet Pål som ITB-koordinator (Integrated Technical Building Installations). Pål har mange års erfaring som prosjektleder på områdene elektrisk bygningsinstallasjon, transport, tunneller og trafikklys.

Å koordinere hele den tekniske installasjonen og koordinere underleverandører er avgjørende for å kunne energioptimalisere energiforbruket til et bygg. Noen av byggene er sertifiserte i BREEAM.

Pål har også jobbet med programmering av PLC og protokoller for kommunikasjon mellom plattformer. Han har også vært avdelingsleder i flere år og er utdannet med en Bachelor-grad i energistyring fra Danmark. Energistyring innbefatter ISO 50001, ISO 140001, bærekraft, energioptimalisering, CBA, LCA. Pål har også en grad i elektrisk kraft og fagbrev som elektriker.

Thomas Gleditsch Abrahamsen

Salgssjef

Thomas har jobbet som salgssjef i SASTECH siden 2020. Fra 2003 og frem til ansettelsen i SASTECH drev Thomas med salgsvirksomhet. Hans forrige stilling som salgssjef var hos Holte AS, der han hadde ansvar for tre avdelinger og 25 salgskonsulenter.

Thomas har en Bachelor i Business and Administration fra Lambuth University (Jackson TN, USA), og før dette gikk han på Doha College (1989-1995).

Nick Ludvik Olsen

Produksjonssjef

Studier i logistikk og industriell virksomhet. Jobbet med logistikk og prosessindustri hos Yara, Bilfinger, Norwegian Crystals og Nordic Industries. Ansvarlig for utvikling av SASTECHs konteinersystem (batterilagring). Sertifisert dronepilot.

Reidar André H. Wenberg

Vedlikeholdssjef

Kjemisk-teknisk industrisertifikat, med flere års arbeidserfaring innen produksjon og vedlikehold i PV-sektoren (solcelle, halvledere etc.) i ulike bedrifter

vi hjelper deg igang

kundereisen med SASTECH

Uforpliktene
presentasjon
1

SASTECH presenterer bedriftens energistyringsstrategi og beslutter om en kartlegging er fornuftig

Vi kommer på
befaring
2

Virksomhetens helhetlige energiflyt blir nøye analysert og vi skreddesyr en tiltaksliste ut ifra tilstand på dagens utstyr samt behov

Ansett oss til
prosjektet
3

Vi presenterer besparelse mulighetene helt ned til minste detalj og begynner installasjonen av vår grønne teknologi

be om befaring

Ta kontakt for en
hyggelig samtale!

Vi tilbyr gratis befaring og kartlegging av virksomheten