Blogg Innlegg

Praktisk fornybar energiteknologi som reduserer kostnader og hjelper miljøet

Pressemelding

Sastech sikrer 300 millioner!

1 November, 2022
  • Sastech har signert en avtale om finansiering av optimaliseringsprosjekter med det sveitsiske energieffektiviseringsfondet SUSI Partners.
  • Avtalen gir Sastechs kunder muligheten til å gjennomføre installasjon av komponenter og programvare uten å måtte ta investeringskostnadene selv.
  • Finansiering av prosjekter, utviklet og gjennomført av Sastech, vil bli gjort gjennom SUSI Partners’ Energy Efficiency Fund II, som har en kapitalbase på 289 millioner EURO.
«At vi i Sastech nå har muligheten til å ta investeringen dersom kunden selv ikke ønsker å investere, er en “game changer” som markant vil øke mulighetene for energioptimalisering, redusere CO2 utslipp og kutte kostnader for våre kunder» sier CEO Roy Bonnegolt.

Samarbeidet Åpner Nye Muligheter

«At vi i SASTECH nå har muligheten til å ta investeringen dersom kunden selv ikke ønsker å investere, er en “game changer” som markant vil øke mulighetene for energioptimalisering, redusere CO2 utslipp og kutte kostnader for våre kunder» sier CEO Roy Bonnegolt (venstre).

Styreleder I SASTECH, Dr. Alf Bjørseth er også meget tilfreds med at SASTECH og SUSI Partners har inngått denne avtalen. Dette vil muliggjøre de to viktigste tiltakene vi nå kan gjøre for å møte energikrisen. Først må vi redusere forbruket av energi og deretter må vi produsere mer miljøvennlig kraft som for eksempel solenergi.

“Suksess i energibransjen er resultatet av perfeksjon, hardt arbeid, læring fra fiasko, lojalitet og utholdenhet”

Store Energioptimaliserings Muligheter

  • Prosjektene starter med at SASTECH analyserer historisk energiforbruk og designer deretter den optimale løsningen for kundens bruk av bygget. Det er styring og installasjon av de ulike energibærerne som gir SASTECH muligheten til å optimalisere energiforbruket. Hovedmålsettingen er å minimalisere effekttoppene, redusere forbruket av energi, samt å benytte solenergi og lagringsløsninger til å redusere behovet for å kjøpe strøm.
  • Samarbeidet med SUSI Partners gir SASTECH sine kunder mulighet til å installere både komponenter og programvare uten å måtte ta kostnaden selv. Tilbakebetaling skjer gjennom kostnadsbesparelsene som kommer som en følge av energioptimaliseringen. Ved å tilby en totalløsning for både prosjektering, installasjon og drift av anlegget, kan kundene gjennomføre energioptimalisering uten å bruke av egne investeringsmidler og dermed kunne bruke disse midlene til forretningsutvikling innenfor egen kjernevirksomhet.
  • SASTECH leverer løsninger for energioptimalisering til eiere av, og brukere i større kommersielle bygninger med høyt energiforbruk. Kjernemarkedet er industri og produksjonsbygninger, supermarkeder, hoteller, kjøpesentre, kontorbygg, skoler samt andre offentlige bygninger. Prosjektene innebærer implementering av styringsstrategier, installasjon av solceller, batterilagringssystemer, varmepumper, varmevekslere og andre energibærende komponenter. Dette gir en gjennomsnittlig energioptimalisering i størrelsesorden 30-40%.

SUSI Partners

About SUSI Partners Founded in 2009, SUSI Partners is a Swiss-based fund manager specialised in sustainable energy infrastructure investments with EUR 1.7bn in capital commitments from institutional investors. The firm’s investment strategy focuses on private equity and credit opportunities across the energy transition spectrum, including clean energy generation, energy efficiency measures, and solutions enabling clean energy use. With a successful track record of more than 140 transactions in over 20 countries to date, SUSI Partners seeks to achieve attractive risk-adjusted returns for its clients and their beneficiaries while contributing meaningfully to achieving global climate neutrality.