Ventilasjon

Praktisk fornybar energiteknologi som
reduserer kostnader og hjelper miljøet

Teknisk utviklingssjef, Andreas Sveinsen

Optimalisering av et 50 år gammelt ventilasjonsanlegg

Optimalisering av et
50 år gammelt ventilasjonsanlegg

28 Mars, 2024

I en verden hvor bærekraft og energieffektivitet blir stadig viktigere, står mange bygningseiere overfor dilemmaet om å oppgradere gammel infrastruktur eller bytte den ut helt. Hos Sastech tror vi på potensialet som ligger i å revitalisere og modernisere eksisterende systemer. Les mer om hvordan vi pustet nytt liv i et 50 år gammelt ventilasjonsanlegg og demonstrerte vår filosofi i praksis.

Utfordringer og løsninger

Ventilasjonsanlegget til kunden hadde et styringssystem fra 1974, et frossent varmebatteri og komponenter som ikke har vært i drift på over 10 år. Hele anlegget sto i fare for å bli fullstendig erstattet, men ved å se muligheter i stedet for begrensninger så tok vi utfordringen.

For å gjenopplive det gamle ventilasjonsanlegget installerte vi først et nytt varmebatteri som går på vannet fra en luft-til-vann varmepumpe. Det måtte også monteres en ny sirkulasjonspumpe og gjenbrukes en gammel ventilaktuator som fortsatt fungerte bra. Neste utfordring var å koble opp til et godt gammelt skap for å få rette input til styringssystemet. Dette ble oppgradert med litt utstyr fra oss, blant annet en digital I/O over Ethernet som brukes til å velge når anlegget skal starte eller stoppe. Dermed kan vi slå av anlegget når det ikke er behov for ventilasjon basert på målinger fra innelufta i bygget.

Prosjektleder Pål Solberg forklarer mer:

Ventilasjonsanlegg i eldre bygg driftes ofte med upresis styring, dette sløser mye energi.

Filosofien bak

I hjertet av dette prosjektet ligger Sastechs filosofi; det er ikke alltid nødvendig å starte fra scratch for å oppnå effektivitet. Gjennom kreativ tenkning og teknisk ekspertise demonstrerte vi at det er mulig å transformere et utdatert system til å møte dagens energistandarder.

Fordelene ved denne tilnærmingen strekker seg langt utover dette ene prosjektet. Ved å oppgradere og effektivisere, reduserer vi ikke bare energiforbruket og driftskostnadene, men bidrar også til å redusere den totale miljøpåvirkningen. Eldre bygg kan, med riktige inngrep, bli like energieffektive som nybygg, noe som er en seier for både eiere og miljøet.

Ventilation 1 Ventilation 2 Ventilation 3

Bærekraftig installasjon og drift

Her hos Ernex AS har vi også oppdatert varmekilde fra elkjel til moderne varmepumpe og akkumuleringsløsning. Drift av teknisk installasjon styres av Sastechs egen energistyringsstrategi som baserer seg på kundens behov. Lær mer om hele leveransen her

Er du interessert i å utforske hvordan Sastech kan hjelpe deg med å optimalisere din virksomhets energibruk? Kontakt oss i dag for en gratis befaring! Sammen kan vi utforske mulighetene og skape en bærekraftig fremtid.